YÜKLEMELER
 
   Bağ-Kur - Bölge Çalışma Müdürlüğü - İşkur - İş Kanunu - SSK - Ticaret Odası - Vergi Dairesi - Ücretsiz Programlar

   BAĞKUR

 
BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi  
EMEKLİLİK TALEP FORMU Bağ-Kur Emeklilik Talep Formu  
İB FORMU Bağ-Kur İşi Bırakma Formu  
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI TALEP Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep Dilekçesi  
SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu  
SİGORTALILIK BELGESİ Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi  
       

   BÖLGE ÇALIŞMA

   
EK-1 Bölge Çalışma Müdürlüğü Ek-1 Formu (Yeni İşe Alınan İşçiler İçin)  
EK-2 Bölge Çalışma Müdürlüğü Ek-2 Formu (Hizmet Akdi Sona Eren işçiler)  
İŞYERİ BİLDİRGESİ Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi  
       

   İŞKUR

   
AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi  
İŞGÜCÜ İSTEM FORMU Türkiye İş Kurumu İşgücü İstem Formu  
İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB) Türkiye İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi  
İŞYERİ BİLGİ FORMU Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu  
       
   İŞ KANUNU    
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği  
FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fesih Bildirimi Tebligatı  
İBRANAME İşten Ayrılan İşçi İçin İbraname Örneği  
İŞ KAZASI FORMU İşyeri Kaza Bildirim Formu  
TOPLU İŞÇİ ÇİZELGESİ 1175 SK ve 506 SK Uyarınca İşyerinde Çalışanlar Durumu Çizelgesi  
ÜCRETLİ İZİN İSTEK FORMU Ücretli İzin Hakkını Kullanmak İsteyen İşçi İçin İstek Formu  
ÜCRETLİ İZİN CETVELİ Yıllık Ücretli İzin İzlenimi  
       

   SSK

   
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  
DİZİ PUSULASI Sosyal Sigortalar Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası  
EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU SSK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu  
Ek-9 FORMU Sm, Smmm ve Ymm Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu  
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İçin Emeklilik Başvuru Dilekçesi  
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi İşe Giriş Bildirgesi  
İŞYERİ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşyeri Bildirgesi  
SAĞLIK BELGESİ Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı  
SİGORTA KOLU TERCİH BİLDİRİMİ Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu  
TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT SSK Emeklilik Talebi Beyan ve Taahhüt Belgesi  
VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI) Sigortalı İçin Vizite Kağıdı  
VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK) Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı  
       
   TİCARET ODASI    
İŞYERİ BİLGİLERİ Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen İşyeri İle İlgili Bilgi Formu  
ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Formu  
SMMM BİLGİLERİ FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen SMMM Bilgilerini Gösteren Form  
       

   VERGİ DAİRESİ

   
AMORTİSMAN LİSTESİ ATİK'in Faydalı Ömür ve Normal Amortisman Oranları Listesi  
DAVA DİLEKÇESİ Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği  
E-BEYANNAME BAŞVURU FORMU E-Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi  
E-BEYANNAME SÖZLEŞMESİ E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi  
FAALİYET KODLARI Faaliyet Kodları Listesi  
HESAP ÖZETİ İşletmeler İçin Hesap Özeti Şablonu  
MAHSUP TALEP FORMU-1 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 1  
MAHSUP TALEP FORMU-2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 2  
PERFORMANS DER. BİL.-BİLANÇO Bilançolar İçin Performans Derecelendirme Bildirimi  
PERFORMANS DER. BİL.-İŞLETME İşletmeler İçin Performans Derecelendirme Bildirimi  
PERFORMANS DER. BİL.-S.MESLEK Serbest Meslek Defterleri İçin Performans Derecelendirme Bildirimi  
SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU Gerçek ve Basit Usule Tabi Vergi Mükelleflerinin Sosyal Güv.Bilgi Formu  
UZLAŞMA DİLEKÇESİ Uzlaşma Dilekçesi Örneği  
VERGİ KODLARI Vergi Kodları Listesi  
YAZAR KASA BİLDİRİM DİLEKÇESİ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Bildirim Formu  
       

   ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

   
ACROBAT READER e-beyannameleri ve tahakkuk fişlerini görüntülemeyi sağlayan program  
  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Tam Metni - Ayrıntılı Arama - Yazıcı Çıktısı
  AD-AWARE PERSONAL Bilgisayarınızdaki küçük casus programcıkları kaldırmaya yarayan program  
  AVG ANTIVIRUS Ücretsiz bir antivirüs programı  
  BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI e-beyanname hazırlayabilmek için gerekli olan program  
  İŞ KANUNU PROGRAMI İş kanununun tam metnini bulabileceğiniz,arama yapabileceğiniz program  
  JAVA WEB START Beyanname düzenleme programının çalışabilmesi için gerekli olan java programı  
  MEDIA PLAYER 10 Windows XP işletim sistemi için Media Player'ın son sürümü  
  MiKBEYAN Ücretsiz beyanname basım programı  
  MOON STAR İNGİLİZCE SÖZLÜK İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce çeviri yapabilen program  
  TÜRKİYE HARİTASI Türkiye haritası,karayolları,il ve ilçeler hakkında bilgileri bulabileceğiniz program  
  VERGİ İADESİ PROGRAMI Vergi iadesi tutarını TL ve YTL olarak hesaplayabileceğiniz program  
  WINZIP 8.1 Sıkıştırılmış dosyaları açmak ve sıkıştırmak için gerekli olan program  
  XP SERVICE PACK 2 TR Windows XP Service Pack 2 Türkçe  
  ZONEALARM FIREWALL Bilgisayarınız için ücretsiz güvenlik duvarı
Yorum Mali Müşavirlik - Gülcan Temiz Bila | Armağan Evler Mah. Mithat Paşa Cad. No: 134 Çakmak İş Merkezi Kat 2 D 38 Ümraniye / İstanbul
Tel-Faks : 0216 335 39 38 Gsm : 0532 509 04 31
Copyright © 2012. Yorum Mali Müşavirlik Design by Arte Medya