LİNK DÜNYASI
Yasama ve Yürütme Organları - Kamu Kurumları - Odalar ve Borsalar - Dernek ve Vakıflar - Diğer Linkler - Gazeteler - Bankalar
YASAMA VE YÜRÜTME KAMU KURUMLARI
T.C.Cumhurbaşkanlığı Anayasa Mahkemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
T.C.Başbakanlık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Adalet Bakanlığı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Danıştay
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü
Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi
Dışişleri Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Milli Eğitim Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
Ulaştırma Bakanlığı KOSGEB Başkanlığı
Maliye Teftiş Kurulu
Merkez Bankası
ODALAR VE BORSALAR Milli İstihbarat Teşkilatı
Ankara Sanayi Odası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Ankara Ticaret Odası Rekabet Kurumu
İstanbul Altın Borsası Sayıştay
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sermaye Piyasası Kurulu
İstanbul Sanayi Odası SSK Genel Müdürlüğü
İstanbul Ticaret Odası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Odalar ve Borsalar Birliği Telekomünikasyon Kurumu
Türkiye Bankalar Birliği TÜBİTAK
Türkiye Barolar Birliği Türk Patent Enstitüsü
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye İş Kurumu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Tütün Piyasası Denetleme Kurulu
Türkiye Noterler Birliği Yargıtay Başkanlığı
Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
DERNEK VE VAKIFLAR DİĞER LİNKLER
Hür Sanayici ve İşadamları Derneği Avrupa Patent Organizasyonu
İktisadi Kalkınma Vakfı Dünya Bankası
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Dünya Ticaret Örgütü
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Türk Standartları Enstitüsü
Türk Dış Ticaret Vakfı Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Türkiye Genç İşadamları Derneği Uluslararası Çalışma Bürosu
Türkiye Kızılay Derneği Uluslararası Muhasebe Federasyonu
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Uluslararası Para Fonu
GAZETELER BANKALAR
Akşam Akbank
Cumhuriyet Alternatif Bank
Bugün Anadolubank
Dünya Bank Europa
Evrensel Citibank
Güneş Denizbank
Tercüman Dışbank
Hürriyet Finansbank
Milli Gazete Garanti
Milliyet Halkbankası
Ortadoğu HSBC Bank
Radikal İş Bankası
Sabah Koçbank
Star MNG Bank
Türkiye Oyak Bank
Vakit Şekerbank
Vatan Takasbank
Yeni Asya Türk Ekonomi Bankası
Yeniçağ Vakıfbank
Yeni Şafak Yapı Kredi
Zaman Ziraat Bankası
Yorum Mali Müşavirlik - Gülcan Temiz Bila | Armağan Evler Mah. Mithat Paşa Cad. No: 134 Çakmak İş Merkezi Kat 2 D 38 Ümraniye / İstanbul
Tel-Faks : 0216 335 39 38 Gsm : 0532 509 04 31
Copyright © 2012. Yorum Mali Müşavirlik Design by Arte Medya